Får jag bygga eget vindkraftverk?

Blåser det mycket där du bor? Härligt! Då kan du bygga ett litet vindkraftverk för att komplettera din vanliga energikälla. Men det gäller att veta hur reglerna ser ut, och också vilka för- och nackdelar som finns med en snurra på tomten. 

Bygglov och tillstånd

Det finns rätt många regler och villkor som styr hur du får göra vid uppförande av ett vindkraftverk. Max 20 meter högt och med en rotor på max 3 meter i diameter kan du bygga utan bygglov, men kolla alltid med din kommun först eftersom det kan finnas lokala föreskrifter. En tumregel är att ett vindkraftverk ska kunna läggas ner innanför din egen tomtgräns, åt alla håll. Din kommun kan även hjälpa till med de tillstånd som krävs. 

Är det värt besväret?

Enligt elektriker i Örebro vi talat med så ska man inte planera för att byta ut sin energikälla mot ett eget privat vindkraftverk. De har utfört elinstallationer i Örebro länge och ser att ett kraftverk som placeras i en trädgård inte kan täcka hela ditt behov av el. Dessutom kostar ett vindkraftverk flera hundra tusen kronor att bygga. 

Men, och det är ett stort men! Du kan bygga ett litet vindkraftverk för att driva belysningen i din trädgård. Då slipper den kostnaden täckas av det du använder i ditt hushåll. Då blir det ett komplement och inte en ersättning. Skulle du sedan märka att det blåser otroligt mycket så kan du ju alltid byta ut mot ett större kraftverk. 

13 Apr 2023