Checklista för höstens trädgårdsarbete

Hösten är inte långt borta, och det är då dags att göra en hel del förberedelser inför den långa vinter som ska komma. Hösten är en bra tid för att plantera om, samt göra nya planteringar med för den delen. Hösten är till exempel den bästa tiden att plantera rosor, före den första markfrosten. Även lökar är bra att sätta då det är höst, så att de spirar i tid till våren.

Beskärning av buskar och häckar

Om dina buskar börjar bli gula samt att dess stamamr böjer sig mot marken, eller att de börjat fröa, då ska du besköära dem. Det kan du göra ungefär en fjärdedel av buskens storlek.

Häckar bör beskäras en sista gång på hösten för att förhindra att de ruttnar bort om fukt samlas. Beskär lövfällande häckar bara så mycket det går utan att skapa några hål, eftersom dessa inte växer ut igen över vintern och riskerar att se bar ut. 

Små bra tips

30 Aug 2022